​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nask1
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Positie van het vak

8-12-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​Natuurkunde (nask1) is een algemeen vormend vak voor alle leerwegen van het vmbo. Leerlingen uit een beroepsgerichte leerweg of uit de gemengde leerweg die een technisch profiel volgen, zijn verplicht examen af te leggen in het vak nask1. Volgen leerlingen een groen profiel dan kan worden gekozen voor nask1 óf biologie. In andere profielen dan techniek kan nask1 ook in het vrije deel gekozen worden.

Leerlingen hebben nask1 in hun examenpakket nodig als zij voor een vervolgopleiding in de techniek kiezen. Hierbij kan gedacht worden aan opleidingen als bouwkunde, elektrotechniek en wegenbouw. Voor vrijwel alle richtingen op de MBO Techniek is nask1 een vereiste of in ieder geval gewenst.

Het percentage leerlingen dat in 2014 examen nask1 aflegde bedroeg in de basisberoepsgerichte leerweg 28%, in de kaderberoepsgerichte leerweg 25% en in de gemengd-theoretische leerweg 32%.

Bron: CITO Verslag van de exame​​ncampagne 2014 VO​​.


 


 

 

Contactpersoon