​​
Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nask1
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Eindtermen van verplichte schoolexameneenheden

8-12-2015

​​De eindtermen van de exameneenheden die op het schoolexamen moeten worden geëxamineerd zijn als volgt geformuleerd:

NASK1/K/7 Licht en beeld

De kandidaat kan:

 • rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten lichtbundels, schaduwvorming en kleurvorming toepassen;
 • kan verschillende soorten lenzen herkennen en de werking van de vlakke spiegel en de bolle lens toepassen;
 • kan beeldvorming bij het menselijk oog en oogafwijkingen toepassen.

​NASK1/K/10 Bouw van stoffen

De kandidaat kan:

 • de bouw van stoffen en materialen beschrijven in termen van moleculen en atomen;
 • het gedrag van atomen en moleculen in de verschillende fasen uitleggen;

       Alleen KGT:

 • de bouw van een atoom beschrijven.

Alleen KGT

NASK1/K/11 Straling en stralingsbescherming

De kandidaat kan:

 • kan bronnen van ioniserende straling noemen;
 • kan radioactief verval en toepassingen ervan beschrijven;
 • kan veiligheidsmaatregelen tegen ongewenste effecten van straling en radioactieve stoffen beschrijven.

​​​NASK1/K/12 Het weer

De kandidaat kan 

 • het meten van temperatuur en luchtdruk toepassen;
 • het ontstaan van wolken, neerslag en bliksem beschrijven;
 • maatschappelijke aspecten van weersverschijnselen toelichten. ​

 

Contactpersoon