​​
Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nask1
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

De preambule

14-9-2015

Voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen:

 • Werken aan vakoverstijgende thema's;
 • Leren uitvoeren;
 • Leren leren;
 • Leren communiceren;
 • Leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 • Leren reflecteren op de toekomst.

Voor het vak nask1 gelden daarnaast voor alle sectoren:

 • Oriëntatie op leren en werken (NASK1/K/1);
 • Basisvaardigheden (NASK1/K/2);
 • Leervaardigheden in het vak natuurkunde (NASK1/K/3).
  BBKBGL/TL

NASK1/K/1

Oriëntatie op leren en werken   

1.                    

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van natuurkunde in de maatschappij.XXX

NASK1/K/2

Basisvaardigheden   
2.                De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.XXX

NASK1/K/3

Leervaardigheden in het vak natuurkundeCECECE
3.                      

De kandidaat kan:

 • rekenvaardigheden toepassen;
 • natuurkundige grootheden hanteren en met behulp van formules daarmee berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten;
 • natuurkundige apparatuur gebruiken, daarmee experimenten uitvoeren en de resultaten interpreteren;
 • de computer gebruiken om met meetprogramma’s experimenten uit te voeren en te interpreteren, om met applets en simulaties onderzoek te doen en om natuurkundige informatie te selecteren en te verwerken;
 • een onderzoek doen en een ontwerpproces uitvoeren en evalueren, daarbij rekening houdend met de veiligheid.

XX
​4.De kandidaat kan:
 • basisrekenvaardigheden toepassen
Zie verder onder 3 vanaf tweede bullet.
​X