​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nask1
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Algemene informatie

3-7-2015

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (se) in de vorm van handreikingen. Er bestaan handreikingen voor alle officiële schoolvakken. De handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen voor het schoolexamen heeft een niet-voorschrijvend karakter.

Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen zowel op papier als in digitale vorm aangeboden. De vernieuwde uitvoering heeft als doel de bereikbaarheid van de handreikingen te vergroten en het raadplegen van de informatie te vergemakkelijken. De digitale omgeving biedt bovendien de mogelijkheid om informatie ook in andere vormen aan te bieden en deze sneller te actualiseren en/of aan te vullen.

De handreiking voor het schoolexamen bestaat uit twee delen die elkaar aanvullen: het basisdocument en deze website. De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen die telkens toegankelijk zijn via een menu aan de rechterkant.

Het basisdocument is nog steeds te bestellen als printversie en bevat alle essentiële informatie over het schoolvak ten behoeve van de inrichting van het schoolexamen. U treft de link naar het document op de homepagina van deze site.

De website biedt docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers extra input en de mogelijkheid om:

  • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
  • verschillende onderdelen in een oogopslag met elkaar te vergelijken;
  • voorbeelden te bekijken;
  • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
  • bepaalde onderdelen af te drukken.

We hopen dat de handreiking voor het schoolexamen nask1 in deze vernieuwde vorm een bruikbare steun voor docenten zal zijn bij het zelf vormgeven van het schoolexamen.

Contactpersoon