​​

Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Media, vormgeving en ICT
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

LOB

2-6-2016

De pagina's over LOB gaan over de kenmerken van LOB, het schrijven van een PTA voor LOB en zij bieden hulpmiddelen bij de concretisering.

​Klik hier voor informatie over LOB.

Contactpersoon