​​

Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Media, vormgeving en ICT
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Het PTA

2-6-2016

In de pagina's over het PTA wordt aandacht besteed aan het doel en de functie van een PTA en aan de vraag waar een PTA aan moet voldoen.

​Klik hier voor informatie over het PTA.

Contactpersoon