​​

Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Media, vormgeving en ICT
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Vrij te ontwikkelen keuzevakken

6-10-2017

​​​Scholen mogen zelf zogenaamde vrije keuzevakken ook wel decentrale keuzevakken genoemd, ontwikkelen. Samen met de vervolgopleidingen en het regionale bedrijfsleven kunnen vrije keuzevakken een aanvulling zijn op het landelijk aanbod. Hiervoor kunt u invulling geven aan een regionale behoefte.

De criteria voor het zelf ontwikkelen van keuzevakken, vindt u op de site vernieuwing vmbo. Een link staat in het rechtermenu.