​​

Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Techniek
Vakinhoud
 • Media, vormgeving en ICT
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Verdiepende keuzevakken

17-5-2016

Boven enkele keuzevakken staat 'dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule …'. Deze zin is toegevoegd om aan te geven dat basiskennis voor dat keuzevak handig is. Toch hoeft het geen bezwaar te zijn als de basiskennis niet aanwezig is.

Bij het profiel MVI zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

 1. 3D vormgeving en realisatie
 2. Ideeontwikkeling
 3. Netwerkbeheer
 4. Printmedia productie
 5. Tekenen, schilderen en illustreren
 6. Game-design
 7. Fotografie
 8. Licht, geluid en decor
 9. Applicatieontwikkeling
 10. Digitale beveiliging
 11. Sign
 12. Vormgeven en typografie
 13. Audiovisuele vormgeving en productie (alleen voor gl*)
 14. 2D en 3D vormgeving en productie (alleen voor gl*)

De docent kan de basiskennis die hij bij de leerling denkt nodig te hebben om dit keuzevak goed te onderwijzen, toevoegen aan zijn lesprogramma. Sommige scholen lossen het op door een workshop of cursus te geven aan leerlingen die niet over de basiskennis beschikken. In dat geval doen (sommige) leerlingen dan iets meer dan in het keuzevak staat aangegeven. Meer doen is niet erg, minder doen is wel een probleem. Immers, de eindtermen van de keuzevakken dienen in een schoolexamen getoetst te worden.