​​

Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Techniek
Vakinhoud
 • Media, vormgeving en ICT
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

De inhoud van het profiel MVI

6-10-2017

​​​De kern van het programma bestaat uit 'Algemene kennis en vaardigheden', 'Professionele kennis en vaardigheden' en 'Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'. Deze kern is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en wordt getoetst in CSPE en als de school daarvoor kiest in een SE. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling wordt echter alleen in het schoolexamen getoetst. De kern is voor alle technische profielvakken (PIE, BWI, M&T, MVI en MaT) en daaruit ontwikkelde keuzevakken gelijk.

Het profielvak MVI is opgebouwd uit vier modulen. Elke module bevat één of meerdere taken. Elke taak bevat een of meerdere deeltaken. In elke deeltaak staan de eindtermen die de leerlingen aan het eind van hun opleiding moeten beheersen. Dit profielvak wordt afgesloten met een Centraal Examen (CE). Het profielvak MVI is ontwikkeld vanuit de drie disciplines Media, Vormgeving en ICT. Vanuit het profielvak MVI is er een verwante doorstroom mogelijk naar de kwalificatiedossiers van het domeinen 'Media en vormgeving' en 'Informatie en communicatietechnologie' in het mbo. De vier modulen van het profielvak MVI zijn: 

 1. Audiovisuele vormgeving en productie (alleen voor bb en kb)
 2. 2D en 3D vormgeving en productie (alleen voor bb en kb)
 3. ICT (voor bb, kb en gl)
 4. Media, vormgeving en ICT (voor bb, kb en gl)