​​

Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Media, vormgeving en ICT
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Algemene informatie

2-6-2016

In de algemene informatie worden het doel en de functie van de handreikingen beschreven en wordt aangegeven voor wie deze handreiking bedoeld is.

​Klik hier voor de algemene informatie.

Contactpersoon