​​

Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Mobiliteit en transport
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Voorbeelden uit de praktijk

8-6-2016

Voorbeeld Canisius college, locatie De Goffert

Het Canisius college, locatie De Goffert is een vmbo school met veel techniek. De school is zich aan het voorbereiden op de invoering van de nieuwe examenprogramma's en wil straks vier technische profielvakken aanbieden met diverse keuzevakken.  De school wil, vanuit hun visie op onderwijs, "maatwerk" mogelijk maken maar dat blijkt niet altijd even makkelijk.

Locatiedirecteur Arno van Stippent verwoordt dit als volgt:

"Een aantal techniekdocenten heeft moeite met het tegelijkertijd aanbieden van profiel- en keuzevakken. We willen daarom het eerste jaar voorzichtig beginnen door deze vakken achtereenvolgens aan te bieden  en door duidelijke leerlijnen op te nemen in ons onderwijsprogramma. Het leveren van maatwerk is bij ons echt niet "vrijheid- blijheid", maar de leerlijnen zijn rechtstreeks gekoppeld aan keuzevakken en vervolgopleidingen bij ons in de regio".

 

De keuzevakken zijn soms verdiepend en soms profieloverstijgend (verbredend) en er zijn een aantal vrij te kiezen keuzemogelijkheden.

Door samen te werken met andere vmbo scholen en het bedrijfsleven hoopt het Canisius  college, locatie De Goffert het aantal keuzemogelijkheden gefaseerd uit te breiden.

(Link het onderwijsprogramma van Mobiliteit en transport op locatie de Goffert).

 

Contactpersoon