​​

Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Mobiliteit en transport
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Keuzevakken ontwikkeld bij andere profielen

25-5-2016

Inmiddels zijn er ongeveer 130 keuzevakken waar scholen een keuze uit kunnen maken. Ook profielmodulen mogen aangeboden worden als keuzevakken. Hiervoor geldt dat bb- en kb-leerlingen maximaal twee modulen uit één ander profiel als keuzevak mogen kiezen. Dezelfde regel geldt voor de gl-leerlingen. Zij mogen de twee andere modulen (uit het kb-profielvak) kiezen als keuzevak. Hierdoor is het mogelijk dat een gl-leerling een volledig profiel kan volgen.

De keuzevakken kunnen op verschillende manier worden samengesteld. In het onderstaande schema is aangegeven welke keuzes scholen daarbij kunnen maken. Regel blijft: een leerling kan alleen kiezen uit het aanbod van de school en de school moet ervoor zorgen dat de leerling ook echt iets te kiezen heeft.

 

 keuzevakken andere profielen.png