Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Techniek
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Volgorde van profiel- en keuzevakken

9-3-2017

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het examenprogramma omzetten in een onderwijsprogramma. Dat betekent dat scholen ook zelf bepalen in welke volgorde het profielvak en de keuzevakken aangeboden worden: na elkaar, naast elkaar of in elkaar ofwel op een ge├»ntegreerde wijze. Een en ander zal afhangen van het moment waarop de school verkiest het centraal examen af te nemen. Dit kan in leerjaar 3 of in leerjaar 4. Zie voor de opties de link in het rechtermenu.