Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Techniek
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Keuzevakken die ontwikkeld zijn bij het profiel MaT

2-3-2017

Voor het profiel Maritiem en techniek zijn 15 keuzevakken ontwikkeld. Zie hiervoor de onderstaande tabel.

Welke keuzevakken mag ik aanbieden?

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Zij mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij haar keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.

Welk niveau?

De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en ervoor te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof en de toetsing.

De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een schoolexamen (SE). Hiervoor maakt u een PTA.

Arrangementen

De maritieme scholen hebben onderstaande arrangementen samengesteld die bestaan uit het profielvak met bijbehorende keuzevakken.

​Rijn-, binnen-, en kustvaart (RBK)​Haven en vervoer (HV)​Scheeps- en jachtbouw (SJ)
​Profielvak MaT ​ ​Profielvak MaT​​ ​Profielvak MaT
​1. Werken en leven aan boord
2. Ladingbehandeling aan boord
3. Navigatie
4. Scheepskennis
5. Zeevaartkunde *
​6. Dienstverlening in de haven
7. Opslag en overslag in de haven
8. Stuwadoor en vorkheftruck
9. Ladingadministratie in de haven
10. Expediteur, luchtvaart en douane **
11. Cargadoor **
​12. Nautische materialen en gereedschappen
13. Scheepsconstructie en -ontwerp
14. Maritieme mechanische installaties
15. Conserveren van maritieme systemen
* Optioneel​** voor doorstroom naar mbo: wegtransport en logistiek