​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • PTA

Wat moet en wat mag getoetst worden?

26-1-2016

​​​​​​​​​​​​​​​​In het schoolexamen moeten in elk geval die domeinen worden getoetst die geen onderdeel uitmaken van de centrale examenstof. Men mag domeinen toetsen die onderdeel uitmaken van de centrale examenstof en mag als school eigen onderdelen toevoegen die per kandidaat kunnen verschillen.

De stof voor het centraal examen is gespecificeerd in de syllabus van het College voor Toetsing en Examens (60% van de totale stof).

De stof voor het schoolexamen (40% van de totale stof) moet in elk geval de volgende elementen bevatten:

Havo

 • Domein E Verandering;
 • Domein F Analyse van een sociale actualiteit of;
 • Domein G Analyse van een politieke actualiteit;
 • In combinatie met Domein A.

Indien het bevoegd gezag ervoor kiest kunnen ook domeinen of subdomeinen opgenomen worden waarop het centraal examen betrekking heeft.

Vwo​

 • Domein B Vorming;
 • Domein F Analyse van/onderzoek doen naar een sociale actualiteit;
 • Domein G Analyse van/onderzoek doen naar een politieke actualiteit;
 • In combinatie met Domein A.

Indien het bevoegd gezag ervoor kiest kunnen ook domeinen of subdomeinen opgenomen worden waarop het centraal examen betrekking heeft.

Domein A Vaardigheden

Domein A maakt deel uit van het centraal examen en het schoolexamen.

Voor een uitgebreide beschrijving en toelichting van de eindtermen die vallen onder domein A zie de syllabi voor havo en vwo die te vinden zijn via de website van Examenblad www.examenblad.nl.​