​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Toetsen van denkvaardigheden

26-1-2016
​​​​​​​​​​Bij een goede toets voor maatschappijwetenschappen gaat het niet alleen om het toetsen van kennis, maar ook om het toetsen van denkvaardigheden. Het is niet zo eenvoudig om voor hogere denkvaardigheden goede schriftelijke toetsvragen en -opdrachten te formuleren, die ook nog eens vakspecifieke vaardigheden toetsen. In de pilotexamens (zie http://maatschappijwetenschappen.slo.nl/examens/) vindt u voorbeelden van vragen waarin dat goed gelukt is. Maar u vindt er ook vragen waarin de hogere denkvaardigheden minder goed uit de verf zijn gekomen.

De toetsing van hogere denkvaardigheden kan in de schoolexamens en het centraal examen, maar ook in praktische opdrachten. De beoordeling daarvan is echter een lastige zaak. In de praktijk zijn er vaak geen eenduidige beoordelingscriteria voor dergelijke praktische opdrachten.
Ook het toetsen van vaardigheden (domein A) en het toepassen van de concept-contextbenadering op de actualiteit (domein F en G) lenen zich goed voor een praktische opdracht. In deze digitale handreiking vindt u een voorbeeld van een praktische opdracht voor domein F, inclusief beoordelingscriteria. Een link naar dat voorbeeld vindt u onderaan dat document.

​​​