​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • PTA

Soorten vragen

26-1-2016

​​​​​​​​​​​​Open en gesloten vragen

Welke vraagvorm in een toets het meest geschikt is, hangt af van het doel van de toets. Zowel gesloten als open vragen hebben voor- en nadelen.

Gesloten vragen

Gesloten vragen hebben de volgende voordelen:

 • Het corrigeren kost weinig tijd.
 • Veel kennis kan in verhoudingsgewijs korte tijd getoetst worden.
 • De beoordeling is objectief. Er treedt geen verschil op tussen beoordelaars. Een beoordelaar zal alle leerlingen gelijk beoordelen.

Gesloten vragen hebben de volgende nadelen:

 • De leerling krijgt weinig ruimte voor een persoonlijke inbreng.
 • Bij weinig antwoordmogelijkheden is de kans groter dat het goede antwoord door raden gekozen wordt.
 • De constructie is moeilijk en tijdrovend.
 • De docent heeft minder zicht op denkfouten.

Open vragen

Open vragen hebben de volgende voordelen:

 • Open vragen bieden leerlingen denkruimte en stimuleren tot nadenken en creativiteit.
 • Een docent kan aan de antwoorden van de leerlingen zien of de vraag begrepen is of eventueel aangepast moet worden. Dat biedt de mogelijkheid bij een volgende toets de vraag aan te passen.
 • Open vragen zijn beter geschikt om hogere denkvaardigheden te toetsen.

Open vragen hebben de volgende nadelen:

 • De beoordeling van de antwoorden kan van docent tot docent verschillen.
 • Het corrigeren kan tijdrovend zijn.
 • Voor taalzwakke leerlingen leveren open vragen extra problemen op.
 • Het eenduidig formuleren van open vragen is lastig.

Bij de uiteindelijke keuze voor gesloten of open vragen zal bepalend zijn welk leerdoel met de toets getoetst wordt. In de praktijk kan gekozen worden voor een combinatie van open en gesloten vragen. Naarmate het examen dichterbij komt zal het aandeel gesloten vragen in een toets zeker afnemen. ​