​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Voorbeeld: Analyseer het nieuws

26-1-2016

Bij de downloads vindt u een voorbeeld van een praktische opdracht 'Analyseer het nieuws'.
Met deze praktische opdracht kan invulling gegeven worden aan domein F Analyse van een sociale actualiteit. De opdracht kan ingezet worden in havo, leerjaar 5. De opdracht kan, eventueel aangepast, ook gebruikt worden in het vwo of in havo 4.