​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • PTA

Praktische opdrachten

26-1-2016

​​​​​​​​​​​​​​Praktische opdrachten worden omschreven als 'onderzoeksopdrachten die gerelateerd zijn aan concrete maatschappelijke vraagstukken'. Hierbij worden kennis, inzicht, vakspecifieke en algemene vaardigheden in combinatie getoetst.

Vormen

Aangezien scholen voor voortgezet onderwijs hierin vrij zijn, kunnen praktische opdrachten verschillend ingevuld worden. Te denken valt aan:

 • het doen van een onderzoek;
 • het verrichten van een literatuurstudie;
 • het omgaan met informatie ten behoeve van meningsvorming.

De resultaten kunnen worden gepresenteerd in de vorm van:

 • een geschreven verslag;
 • een essay of artikel;
 • een mondelinge voordracht met behulp van (bijvoorbeeld) een PowerPointpresentatie.

Doelen en beoordeling

De praktische opdrachten bij maatschappijwetenschappen richten zich voornamelijk op het analyseren van de actualiteit met behulp van de hoofd- en kernconcepten en op informatie- en onderzoeksvaardigheden. Leerlingen moeten informatie zoeken, selecteren, verwerken en presenteren. Een (eenvoudig) onderzoek heeft een juiste opbouw met een probleemstelling, onderzoeksvragen en conclusies.
De beoordeling van praktische opdrachten moet uiteraard afgestemd zijn op de doelstellingen. De criteria waarop beoordeeld wordt, moeten vooraf duidelijk zijn voor de leerlingen.

Voorbeelden van praktische opdrachten bij de verschillende SE-domeinen zijn te vinden bij 'Toetsen in het schoolexamen'.

.