​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Domein F Toelichting

9-2-2016

​​​​​Bij de analyse van een sociale actualiteit kunnen (in principe) de vaardigheden aan de orde te komen zoals die beschreven staan in domein A Vaardigheden:

  • A1 Informatievaardigheden;
  • A2 Concept-contextbenadering;
  • A3 Onderzoeksvaardigheden.

In de formulering van subdomein F1 worden de onderzoeksvaardigheden bij havo niet expliciet genoemd. Bij vwo is dit wel het geval. (Daar is de aanvulling: 'De kandidaat kan over een actualiteit een vraagstelling formuleren, een eenvoudige onderzoeksopzet ontwerpen en deze ook uitvoeren.')

Ook voor havo ligt de verbinding met deze vaardigheden voor de hand; het maakt immers deel uit van het examenprogramma en indien het niet bij de analyse van een sociale of politieke actualiteit aan de orde komt, zou dat bij een ander domein moeten gebeuren.