​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Domein F Eindtermen

9-2-2016

​​​​​​​havo

Domein F Analyse van een sociale actualiteit

Subdomein F1 Informatie verwerven over een actualiteit

22. De kandidaat kan informatie verzamelen over een actuele gebeurtenis met maatschappijwetenschappelijke relevantie, zowel over feiten als ook over de verschillende meningen die erover bestaan. Tevens kan de kandidaat verschillende groepen en belangen onderscheiden die een rol spelen in deze actuele gebeurtenis. 

Subdomein F2 Selectie van kernconcepten toepassen op een actualiteit.

23. De kandidaat kan een actualiteit analyseren met behulp van hoofd- en kernconcepten.


vwo

Domein F Analyse van / onderzoek doen naar een sociale actualiteit

Subdomein F1 Informatie verwerven over een actualiteit /onderzoek doen naar een actualiteit

23. De kandidaat kan informatie verzamelen over een actuele gebeurtenis met maatschappijwetenschappelijke relevantie, zowel over feiten als ook over de verschillende meningen die erover bestaan. Tevens kan de kandidaat verschillende groepen en belangen onderscheiden die een rol spelen in deze actualiteit. De kandidaat kan over een actualiteit een vraagstelling formuleren, een eenvoudige onderzoeksopzet ontwerpen en deze ook uitvoeren.

Subdomein F2 Selectie van kernconcepten toepassen op een actualiteit

24. De kandidaat kan een actualiteit analyseren met behulp van hoofd- en kernconcepten.