​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • PTA

Criteria selectie sociale vraagstukken Domein F

9-2-2016

​​​​​​​​​Het geven van voorbeelden van actuele sociale vraagstukken zou leiden tot een vrij willekeurige opsomming van onderwerpen, waarvan het dan nog de vraag is in hoeverre ze op een gegeven moment actueel zijn. Daarom volstaan we hier met het noemen van een aantal criteria waaraan geschikte actuele vraagstukken zouden moeten voldoen.

Zoals eerder vermeld gaat het bij domein F om een sociale actualiteit; een actueel onderwerp dat de samenleving betreft (de manier waarop mensen samenleven en de maatschappij inrichten). Verder is het van belang:

 • dat het thema deel uit maakt van het publieke debat (de media besteden er aandacht aan; het staat op de politieke agenda);
 • dat er sprake is van enige mate van complexiteit;
 • dat meerdere actoren en belangen een rol spelen;
 • dat hoofd- en kernconcepten gebruikt kunnen worden voor de analyse van het sociale vraagstuk;
 • voor vwo (en eventueel voor havo): dat het onderwerp genoeg in zich heeft om (eenvoudig) onderzoek naar te verrichten.