​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Domein F Analyse sociale actualiteit (havo en vwo)

9-2-2016

​​​​​​​​​De SE-domeinen F en G zijn van een andere orde dan de domeinen B tot en met E waarin telkens een hoofdconcept met bijbehorende kernconcepten en een bepaalde context centraal staan.

In de domeinen F en G wordt van leerlingen gevraagd om zelf een onderzoek te verrichten naar een sociale en/of politieke actualiteit.

De leerling dient daarbij gebruik te maken van de relevante hoofd- en kernconcepten uit het gehele examenprogramma en de vaardigheden zoals beschreven in domein A van het programma.