​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Bronnen Domein B

9-2-2016

​​​​Onderstaande bronnen kunnen nuttig zijn bij de voorbereiding van lessen over de context Religie:

Aupers, S., & Kregting, J. (2013), Religie in Nederland: van verzuiling tot polarisatie. In: J.W. Duyvendak et al (red.) Sociale kaart van Nederland, p. 67-81 Den Haag, Boom Lemma uitgevers.

Burg, W. van der (2009), Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. http://repub.eur.nl/pub/15701/

Donk, W.B.J.H. van de (et al.) (2006), Geloven in het publieke domein. Amsterdam: Amsterdam University Press. http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/geloven-in-het-publiek-domein-verkenningen-van-een-dubbele-transformatie-13/

Hart, J. de (2013), Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit. Amsterdam: Bert Bakker. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Zwevende_gelovigen_Oude_religie_en_nieuwe_spiritualiteit

Maliepaard, M., & Gijsberts, M. (2012), Moslims in Nederland 2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Moslim_in_Nederland_2012