​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Domein B Vorming (vwo)

9-2-2016

​​​​​​​​​​​​​Vorming is het hoofdconcept dat met een aantal kernconcepten centraal staat in domein B en toegepast wordt in een specifieke context. Het hoofdconcept Vorming biedt leerlingen het gereedschap om inzicht te krijgen in 'het proces van verwerving van een bepaalde identiteit'.

Vorming is een socialisatieproces dat een mensenleven lang voortduurt, waarin mensen worden wie ze zijn en waarin ze een identiteit ontwikkelen. Iemand leert in wisselwerking met zijn sociale omgeving de betekenis van zijn eigen kenmerken en gedragingen en die van anderen. Tevens ontwikkelen mensen zich tijdens de socialisatie tot leden van een samenleving.
Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn:
Hoe ontwikkelen mensen een eigen identiteit?

  • Wat bepaalt de identiteit van mensen?
  • Hoe worden mensen gevormd tot leden van een samenleving?

Hoofd- en kernconcepten die aan bod komen bij Domein B:

HoofdconceptKernconcepten
Vormingsocialisatie/acculturatie
cultuur
identiteit
politieke socialisatie
ideologie
Verhoudingsociale ongelijkheid
macht
conflict/samenwerking
Bindingsociale cohesie

 

In deze handreiking is (als voorbeeld) gekozen voor de specifieke context Religie. Dit heeft te maken met het feit dat in de eerste versie van het vernieuwde examenprogramma de contexten bij de afzonderlijke domeinen zijn benoemd. Toen is bij domein B Vorming gekozen voor de context Religie. De pilotscholen hebben in de periode vanaf 2011 gewerkt met deze context. Uit pragmatische overwegingen kiezen we in deze handreiking ook voor de context Religie. Nadrukkelijk moet vermeld worden dat het aan de keuze van de school is welke context gekoppeld wordt aan domein B Vorming. Bij de CE-domeinen Verhouding (C), Binding (D) en Verandering (E) zijn de contexten wel landelijk vastgesteld.

Als gekozen wordt voor de context Religie ligt het voor de hand ook een aantal kernconcepten die horen bij het hoofdconcept Verandering aan bod te laten komen: rationalisering, individualisering, institutionalisering en globalisering.​