​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Toetsen in het schoolexamen

26-1-2016

​​​​​​​​​​​Het programma en de toetsing van het schoolexamen hebben betrekking op de onderstaande SE-domeinen.

In de pilot maatschappijwetenschappen is ervaring opgedaan met de (mogelijke) invulling van de verschillende SE-domeinen.

Domein A Vaardigheden maakt deel uit van zowel het CE als het SE. Voor de uitwerking van dit domein verwijzen we u naar de syllabus CE havo en de syllabus CE vwo. Deze zijn te downloaden van de website van Examenblad www.examenblad.nl of rechtstreeks via de website van het CvTE www.hetcvte.nl.

 

SE-domeinen:

Domein B Vorming (vwo)

Domein E Verandering (havo)​

Domein F Analyse van een sociale actualiteit (havo en vwo) 

Domein G Analyse van een polit​ieke actualiteit (havo en vwo)