​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Concepten

26-1-2016

​​​​​​​Concepten zijn de basis- of grondbegrippen van het vak. Leerlingen leren deze concepten toe te passen op verschillende contexten, waardoor ze tot gereedschap worden om de werkelijkheid te analyseren. Dat gebeurt op de eerste plaats aan de hand van de in de syllabus voorgeschreven context voor het centraal examen, maar ook aan de hand van andere contexten. Concepten brengen voor de leerlingen verbanden aan tussen de verschillende contexten.

Er zijn vier hoofdconcepten (vorming, verhouding, binding en verandering), die ieder het vertrekpunt vormen van een inhoudelijk domein. Ieder hoofdconcept is nader uitgewerkt in sociologische en politicologische kernconcepten. De hoofd- en kernconcepten zijn voor havo en vwo hetzelfde. Verder komen in het programma bij de verschillende contexten nog specifieke begrippen aan de orde.

 

Een voorbeeld van de concepten die voorkomen bij het domein B Vorming in het havoprogramma. 

Domein B

Hoofdconcept

vorming
Sociologische kernconceptensocialisatie, acculturatie, identiteit, cultuur, sociale cohesie, sociale institutie, sociale ongelijkheid, rationalisering, individualisering
Politicologische kernconceptenpolitieke socialisatie, ideologie, macht, gezag, conflict, samenwerking, democratisering

 

Het volledige overzicht van de hoofd- en kernconcepten vindt u in het rechtermenu onder downloads.

Een belangrijk uitgangspunt bij de gekozen hoofd- en kernconcepten is dat er onderling verband aan te brengen is tussen de hoofd- en kernconcepten.

Was er in het eerdere programma nog sprake van min of meer losse begrippen, in het nieuwe programma is sprake van een ordening van sociologische en van politicologische kernconcepten rondom een hoofdconcept.