​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Bronnen

26-1-2016

​​​​​​College voor Toetsen en Examens (2015), Conceptsyllabus maatschappijwetenschappen havo. Centraal examen 2017 en 2018 voor pilotscholen en vanaf 2019 voor alle scholen. Utrecht: CvTE.

College voor Toetsen en Examens (2015), Conceptsyllabus maatschappijwetenschappen vwo. Centraal examen 2018 en 2019 voor pilotscholen en vanaf 2020 voor alle scholen. Utrecht: CvTE.

Olgers, T., Otterdijk, R. van, Ruijs, G., Kievid, J. de & Meijs, L. (2010), Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken / Instituut voor Publiek en Politiek.

Schnabel, P., Noordink,  H., & Weme, B. de (2007), Het vak maatschappijwetenschappen. Voorstel examenprogramma. Enschede: Commissie maatschappijwetenschappen.

Schnabel, P., & Meijs, L. (2009), Maatschappijwetenschappen. Vernieuwd examenprogramma. Enschede: Vervolgcommissie maatschappijwetenschappen.

Sluijsmans, L. (2014), Eindadvies over de vernieuwing van de examenprogramma's maatschappijwetenschappen voor havo en vwo. Enschede: SLO.