​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Examenprogramma

26-1-2016

​​​​​​​​​​​​​​​Het examenprogramma maatschappijwetenschappen wordt gekenmerkt door de zogenaamde concept-contextbenadering.

De 23 concepten van het vak, geclusterd in vier hoofdconcepten (Vorming, Verhouding, Binding en Verandering), zijn de basis- of grondbegrippen van het vak. Leerlingen leren deze concepten toe te passen op verschillende contexten.

HoofdconceptenSociologische
kernconcepten
Politicologische
kernconcepten
Vormingsocialisatie
acculturatie
identiteit
cultuur
politieke socialisatie
ideologie
Verhoudingsociale (on)gelijkheidmacht/gezag
conflict/samenwerking
Bindingsociale cohesie
sociale instituties
groepsvorming
cultuur
politieke instituties
representatie
representativiteit
Veranderingrationalisering
individualisering
institutionalisering
democratisering
staatsvorming
globalisering

 

Contexten zijn concrete maatschappelijke thema's, problematieken en processen, die leerlingen zicht bieden op de werkelijkheid en waar de concepten op kunnen worden toegepast. ​

Havo contexten
- domein B Samenlevingsvormen;

- domein C Maatschappelijke verschillen;
- domein D Veiligheid;
- domein E (SE) context ter keuze aan de school.

Vwo contexten
- domein B (SE) context ter keuze aan de school;
- domein C Machtsverhoudingen in de wereld;
- domein D Natievorming en de rol van de staat;
- domein E De wording van de moderne westerse samenleving.