​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • PTA

Algemene informatie

26-1-2016

SLO biedt vakdocenten in de tweede fase havo/vwo steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen in digitale vorm aangeboden.

In deze handreiking staat met welke zaken rekening gehouden moet worden bij de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast doet de handreiking suggesties voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.

De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties. Zij hebben geen verplichtend karakter.

De handreiking voor maatschappijwetenschappen heeft betrekking op het totaal vernieuwde examenprogramma dat met ingang van augustus 2017 landelijk is ingevoerd (te starten met leerjaar 4 havo en 4 vwo). Dit examenprogramma zal voor het eerst geëxamineerd worden in 2019 voor havo en 2020 voor vwo.

De inhoud van de handreiking maatschappijwetenschappen is voor een belangrijk deel gebaseerd op de ervaringen van veertien pilotscholen die al vanaf 2011 werken met het nieuwe programma.

Contactpersoon