Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Voorbeelduitwerking K/1 Oriëntatie op leren en werken

31-3-2016

Deze exameneenheid zal meestal niet in een schriftelijke toets worden opgenomen, de oriëntatie op leren en werken leent zich beter voor praktische opdrachten. Bij de concretisering van eindterm 1 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Oriëntatie op de eigen loopbaan en het belang van maatschappijleer in de maatschappij.

Gedacht kan worden aan:

  • zich bewust worden van de eigen achtergrond, interesses, motivatie, sterke en zwakke punten door terug te kijken op eigen ervaringen en deze schriftelijk, mondeling en/of beeldend weer te geven;
  • de rol en het belang aangeven van politieke en sociale kennis en vaardigheden in discussie over maatschappelijke vraagstukken;
  • eigen waarden en normen verwoorden ten aanzien van betaalde en onbetaalde arbeid en zorgtaken;
  • de betekenis verwoorden van een mogelijke arbeidsrol voor zichzelf en anderen.

Via loopbaanoriëntatie (LOB in linkermenu) vindt u praktische voorbeelden hoe dit onderdeel een plek kan krijgen bij maatschappijleer, bijvoorbeeld in het kader van de exameneenheid Sociale verschillen.