Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Voorbeelduitwerking K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

31-3-2016

Bij het concretisering van eindterm 3 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen.

Gedacht kan worden aan:

 • Uitleggen waarom iets een maatschappelijk probleem is.
 • Benoemen welke groepen en organisaties bij dat probleem betrokken zijn.
 • Benoemen welke (tegengestelde en gemeenschappelijke) belangen die groepen en organisaties hebben.
 • Benoemen welke (tegengestelde en gemeenschappelijke) normen en waarden die groepen en organisaties hebben.
 • Benoemen welke regels van toepassing zijn.
 • Uitleggen hoe de overheid of hoe politieke partijen het probleem willen oplossen.
 • Benoemen hoe men vroeger of tegenwoordig in andere landen tegen zo'n maatschappelijk probleem aankijkt.

Een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.

Gedacht kan worden aan:

 • Een standpunt formuleren met betrekking tot actuele vraagstukken en hier argumenten voor geven;
 • Een standpunt formuleren met betrekking tot een sociaal vraagstuk op basis een vergelijking van belangen, normen en waarden van de groepen die ermee te maken hebben.