Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Toetsen in het schoolexamen

31-3-2016

De eindtermen uit het examenprogramma kunnen op verschillende manieren worden uitgewerkt. Via het menu aan de rechterkant vindt u mogelijke uitwerkingen van de exameneenheden in het schoolexamen. Deze voorbeelduitwerkingen laten zien hoe een eindterm verder uitgewerkt zou kunnen worden. Ook vindt u via dat menu meer informatie over mogelijke toetsvormen door te klikken op Het toetsen van schoolexamenonderdelen.