Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

PTA voorbeeld 4

31-3-2016

Dit is een PTA voor maatschappijleer in leerjaar 4. De stof is verdeeld in een aantal grote blokken, maar binnen die blokken zijn schriftelijke overhoringen over een klein deel van de stof gepland, die ook beperkt meetellen voor het schoolexamen.

De zwaarte van de toetsen en de omvang van de stof neemt door het schooljaar heen toe, doordat later in het schooljaar alle eerder getoetste hoofdstukken opnieuw tot de stof voor de schoolexamentoets behoren.

Ten slotte volgt aan het eind van het schooljaar een praktische opdracht, in de periode dat bij andere vakken wordt gewerkt aan de laatste voorbereidingen op het CSE.

 

PeriodeOmschrijving Examen-eenheid Tijdsduur in minuten Uiterste inleverdatumGewicht SE
1

Hoofdstuk 1 t/m 4

1. Jouw geluk
2. Geluk van een land
3. Samenlevingsdilemma's
4. Politieke partijen

K1, K3, K4, K6,

503
 Gemiddelde van SO 1 t/m 2    1
2

Hoofdstuk 1 t/m 6

5. Welzijnsdilemma in de praktijk
6. Cultuurdilemma in de praktijk

 K5,  K7 

50 4
 Gemiddelde van SO 3 t/m 4   1
3

Hoofdstuk 1 t/m 9

7. Machtsdilemma in de praktijk
8. Mensenrechtendilemma in de praktijk
9. Het gelukkigste land

 K6, K1, K3

50 5
 Gemiddelde van SO 5 t/m 6   1
4PO werkstuk actualiteit K2, K3  10-4 2

 

Als een leerling als eindcijfer een 5 of lager heeft gehaald, is een algemene herkansing van maatschappijleer mogelijk. Als het cijfer voor de herkansing hoger is, vervangt dat het eindcijfer. Van alle SO's gedurende het schooljaar mag ten hoogste één SO worden gemist.