Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

PTA voorbeeld 1

31-3-2016

Dit is een PTA voor maatschappijleer in leerjaar 3. Er is gekozen voor een inleidende periode waarin veel aandacht is voor de benaderingswijze van maatschappijleer en de actualiteit. Zo zien leerlingen direct wat je aan maatschappijleer hebt. De leerlingen geven in deze periode een presentatie over het nieuws. Omdat de presentaties niet in les 1 kunnen beginnen wordt gestart met een opdracht rond het grote racisme experiment​. In die opdracht komen exameneenheid K4 en K7 aan bod.

Deze school heeft als visie dat er zo veel mogelijk zonder boeken moet worden lesgegeven. Dat is goed terug te zien in periode 1A.

Verder is er gekozen voor meerdere kleine onderdelen, in plaats van een klein aantal toetsen die zwaar meewegen. Bij de volgorde is gekozen voor actualiteit aan het begin, om leerlingen direct warm te maken voor het vak en om de relevantie van maatschappijleer aan te tonen. Het schooljaar eindigt met criminaliteit. Dat is een populair onderwerp en daarom geschikt om de aandacht tot het eind van het jaar vast te houden.

Leerjaar 3 
PeriodeInhoud/stofomschrijving

Examen-

eenheid

ToetsvormWeging
1A

Nieuws en actualiteit. Leerlingen worden zich bewust van de werking van de nieuwsmedia. Ook wordt de theorie behandeld m.b.t. de keuzes die journalisten maken bij het selecteren van onderwerpen en invalshoeken.

K/1
K/2
K/3
K/4
K/7

 

Presentatie (in tweetallen) over een actueel nieuws onderwerp.

Verslag presentatie (in tweetallen)

Opdracht "het grote racisme experiment", verslag

10%

 
5%


5%

1B

Politiek

 

K/3
K/6

 

Schriftelijke overhoring over thema politiek en politieke partijen

Folder over het thema Politiek maken

Schriftelijke overhoring over thema grondwet en het parlement

Proefwerk thema politiek
(in de proefwerkweek)

5%

Handelings-deel

 

5%

 

15% 

2A

Multiculturele samenleving en Cultuur en socialisatie

 

K/3
K/4
K/7

Schriftelijke overhoring over het thema multiculturele samenleving en integratie


Werkstuk multiculturele samenleving

5%

 


 

10%

2BCriminaliteit

K/3
K/5
K/7

 

Schriftelijke overhoring thema criminaliteit

Proefwerk thema criminaliteit

Jaartoets Thema politiek en criminaliteit

5%

 
15%

20%

Als een leerling als eindcijfer een 5 of lager heeft gehaald, is een algemene herkansing van maatschappijleer mogelijk. Als het cijfer voor de herkansing hoger is, vervangt dat het eindcijfer.