Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Visie op het vak

31-3-2016

Het PTA is de weerslag van de visie op maatschappijleer van de school en van de vaksectie. Voordat het PTA wordt vastgesteld, is het goed een blik te werpen op die (geschreven of ongeschreven) visie op maatschappijleer. Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

 • Koppeling met burgerschapsvorming
  Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Een aantal scholen vindt de maatschappelijke stage in dat kader van grote waarde. Op die scholen blijft de maatschappelijke stage bestaan, het cijfer voor de maatschappelijke stage wordt soms als 'school-eigen' onderdeel opgenomen in het PTA maatschappijleer.
 • Nadruk van de actualiteit, maatschappelijke vraagstukken of debat
  Een aantal scholen vindt het belangrijk dat bij maatschappijleer de actualiteit voldoende aandacht krijgt. In het PTA wordt daar dan een duidelijke plek voor ingeruimd. Andere scholen benadrukken het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk of debatvaardigheden. Bij deze keuzes ligt het voor de hand in het PTA een duidelijke link te leggen met de leervaardigheden in het vak maatschappijleer (ML1/K/3). Bij dat examenonderdeel gaat het om de invalshoeken van maatschappijleer en het innemen en beargumenteren van een standpunt.
 • Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen
  Ook het willen aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen kan een belangrijk onderdeel zijn van de visie op het vak. Die wens kan gevolgen hebben voor de volgorde van de onderdelen in het PTA. Sommige scholen beginnen om die reden met Cultuur en socialisatie of Beeldvorming en stereotypering.
 • Afhankelijk van het leerjaar waarin maatschappijleer op het rooster staat
  De school bepaalt wanneer maatschappijleer wordt gegeven: in de derde klas, in de vierde klas of in beide klassen. Die keuze leidt ook tot verschillen tussen PTA's. Als maatschappijleer in klas 4 wordt gegeven, kan een school bijvoorbeeld kiezen voor een uitgebreide praktische opdracht in de periode dat bij andere vakken alle aandacht uitgaat naar de voorbereiding voor het centraal examen.

Maak gebruik van de checklist (zie het rechtermenu) als u uw PTA maakt of evalueert.