Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Spreiding en weging

31-3-2016

​De spreiding en weging van schoolexamens hangt voor een deel af van het moment waarop de school maatschappijleer aanbiedt. In klas 4 is het makkelijker om in een schoolexamentoets grotere delen van het programma te toetsen. Vaak is dat dan ook noodzakelijk, omdat het schooljaar korter is en omdat gebruik wordt gemaakt van de vooraf vastgestelde schoolexamenweken. In klas 3 zijn leerlingen nog geen toetsen over grote delen van de stof gewend. Dan wordt vaak gekozen voor meer toetsen, waarbij elke toets over een kleiner deel van de stof gaat.

Een aantal beslissingen dat moet worden genomen:

 • Maakt u toetsen die steeds even zwaar tellen en verdeelt u de stof dus ongeveer evenredig over het aantal toetsen?
 • Of nemen de toetsen toe in omvang en tellen ze dus steeds iets zwaarder mee?
 • Of is er een onderscheid tussen grotere schoolexamentoetsen (bijvoorbeeld in SE-weken) en kleinere toetsen die ook meetellen?
 • Daaraan gekoppeld: voegt u meerdere inhoudelijke exameneenheden samen in één schoolexamentoets, gaat elke toets over één exameneenheid, of zijn er per exameneenheid meerdere toetsen?
 • Wat is de verhouding tussen toetsen en praktische opdrachten?
 • Wel of geen praktische opdrachten, wel of geen handelingsdelen?
 • Heeft elk blok/elke periode dezelfde opbouw als het gaat om toetsen en praktische opdrachten, zodat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten? Of mogen de periodes van elkaar verschillen?

Maak gebruik van de checklist (zie het rechtermenu) als u uw PTA maakt of evalueert.