Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Het PTA

31-3-2016

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een formeel schooldocument waaraan docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen ontlenen.

In de eerste plaats is het PTA een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.

In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de inspectie.

Onderdelen van het PTA

In het vakspecifieke deel van het PTA worden de volgende onderdelen beschreven:

1. de onderdelen van het schoolexamen die worden getoetst;

2. een specificatie van de te bestuderen stof per onderdeel;

3. de toetsvorm of opdrachtvorm;

4. het gewicht van de toets of opdracht;

5. het moment van afname van een toets;

6. de tijdsduur van de toets;

7. het al dan niet mogen herkansen van een toets.

‚Äč