Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

K/5 Sociale verschillen

30-3-2016
  

BB

KB

GL/TL

ML1/K/5

Sociale verschillen

 

6. De kandidaat kan:

 • met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen;
 • voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde maatschappelijke positie en van conflicten die daarmee samenhangen;
 • maatregelen van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid noemen.
X  
 

7. De kandidaat kan:

 • met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven/uitleggen hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen (sociale mobiliteit);
 • beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen hebben en hoe daardoor conflicten kunnen ontstaan;
 • overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid beschrijven en verklaren.
 XX

 
Een voorbeelduitwerking van deze eindtermen vindt u via het rechtermenu.