Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

K/1 Oriëntatie op leren en werken

30-3-2016

 

  

BB

KB

GL/TL

MK/K/1

 

Oriëntatie op leren en werken

   
 

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van maatschappijleer verwoorden.

XXX

Een voorbeelduitwerking van deze eindterm vindt u via het rechtermenu.