Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

K/6 Macht en zeggenschap

30-3-2016

 

  

BB

KB

GL/TL

ML1/K/6

Macht en zeggenschap

   
 

8. De kandidaat kan:

 • vormen van macht herkennen;
 • beschrijven hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken;
 • beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen.
X  
 

9. De kandidaat kan:

 • vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren;
 • beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken;
 • beschrijven en uitleggen welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen, herkennen en toelichten.
 XX

 

Een voorbeelduitwerking van deze eindtermen vindt u via het rechtermenu.