Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

30-3-2016
  

BB

KB

GL/TL

ML1/K/3

Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

   

3. De kandidaat kan met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk:

  • principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen;
  • een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.
XX

X

 

 

Een voorbeelduitwerking van deze eindterm vindt u via het rechtermenu.