Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

K/4 Cultuur en socialisatie

30-3-2016

  

BB

KB

GL/TL

ML1/K/4

Cultuur en socialisatie

   
 

4. De kandidaat kan:

 • beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving;
 • uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag;
 • de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving.
X  
 

5. De kandidaat kan:

 • beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven;
 • uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en socialisatieproces;
 • de rol van onderwijs (als socialiserende instantie) beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving.
 XX

 

Een voorbeelduitwerking van deze eindtermen vindt u via het rechtermenu.