Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

K/7 Beeldvorming en stereotypering

30-3-2016
  

BB

KB

GL/TL

ML1/K/7

Beeldvorming en stereotypering

   
 

10. De kandidaat kan:

 • beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door selectie van informatie;
 • uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen;
 • voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, beschrijven hoe deze ontstaan en aangeven wat er tegen te doen is;
 • van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.
X  
 

11. De kandidaat kan:

 • aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en meningsvorming;
 • uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen;
 • beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect;
 • van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.
 XX

 

Een voorbeelduitwerking van deze eindtermen vindt u via het rechtermenu.