Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Het examenprogramma

30-3-2016

Het examenprogramma van maatschappijleer heeft voor alle leerwegen betrekking op:

ML1/K/1Oriƫntatie op leren en werken
ML1/K/2Basisvaardigheden
ML1/K/3Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
ML1/K/4Cultuur en socialisatie
ML1/K/5Sociale verschillen
ML1/K/6Macht en zeggenschap
ML1/K/7Beeldvorming en stereotypering

 

Al deze exameneenheden komen terug in het schoolexamen; maatschappijleer kent geen centraal examen. Daarnaast kent het examenprogramma een preambule met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden. Het volledige en actuele examenprogramma is te vinden op www.examenblad.nl en als downloadbaar pdf in het rechtermenu.

Het examenprogramma is voorschrijvend van karakter. Hoe het wordt ingevuld is aan de school. Scholen en docenten hebben de ruimte zelf inhoudelijke keuzes te maken voor de concretisering van de eindtermen. Voorbeeldmatige uitwerkingen van de exameneenheden zijn via het linkermenu te vinden onder Toetsen in het schoolexamen.