Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijleer
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Aanleiding tot het schrijven van de handreiking

1-4-2016

De laatste herziening van de handreiking voor maatschappijleer dateert uit 2007. Die herziening volgde op de globalisering van de examenprogramma's in het vmbo. Het examenprogramma voor maatschappijleer is sindsdien ongewijzigd gebleven, maar er is veel veranderd in de samenleving en in het onderwijs. De handreiking was dus aan vernieuwing toe. De handreiking die u nu onder ogen heeft, geeft de actuele situatie weer.

Een andere aanleiding voor het schrijven van deze handreiking is de onduidelijkheid die soms ontstaat doordat maatschappijleer een schoolexamenvak is waarvan het eindcijfer meetelt in de slaag/zakregeling. Ook kent het vak een eigen herkansingsregeling (zie het rechtermenu). Er zijn dus verschillen met andere vakken in het vmbo en die verschillen zijn niet altijd even helder voor docenten en schoolleiders. Met deze handreiking hopen we eventuele onduidelijkheden uit de wereld te helpen.

‚Äč