Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Introductieopdracht bij Mens en werk

9-2-2018

Ter introductie van thema Werk beginnen jullie met een opdracht.

Opdracht

Ga in de buurt van school op zoek naar een bedrijf dat of een organisatie die aansluit bij jou opleiding Zorg en welzijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het zwembad, het verzorgingshuis, het ziekenhuis, een hotel, of iets dergelijks. Ga naar binnen en vraag of ze informatie hebben (folders, sheets, etc.) over het bedrijf of de organisatie. Verzamel ook informatie op internet.

Zoek in een krant of op internet twee personeelsadvertenties die te maken hebben met een beroep in de sector Zorg en welzijn.

Verzin drie vragen die jij aan het bedrijf of organisatie zou willen stellen in de brief die jij zou sturen (dit hoeft natuurlijk niet echt te zijn) om te solliciteren.