Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Beroepenweek

22-6-2016

​Een beroepenweek zal meestal door verschillende vakken en het decanaat samen georganiseerd worden, maatschappijkunde kan daarin een rol spelen. Het doel is dat de leerlingen in deze week een bredere kijk krijgen op de soorten beroepen en werkzaamheden binnen een bepaalde sector (of verschillende sectoren). De beroepenweek kan bestaan uit een dag voorbereiding (interviewvragen voorbereiden voor beroepsbeoefenaar en voor het bezoek aan een mbo-opleiding, een rollenspel); twee dagen meelopen met een beroepsbeoefenaar; een dag een bezoek aan een mbo-opleiding, een mentorgesprek en de voorbereiding van de presentatie; de laatste dag is voor de afronding van de presentatie en het presenteren zelf. Bij die presentatie kunnen ook ouders worden betrokken.

Contactpersoon