Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Voorbeeld 3

9-2-2018

Kenmerken:

  • voor vmbo-t/mavo;
  • in klas 3 wordt langer aan een onderwerp gewerkt dan in klas 4. Het programma voor de derde klas bevat een aantal praktische opdrachten;
  • iedere periode kent een tussen- en een eindtoets;
  • de onderwerpen voor het centraal examen maken ook deel uit van het schoolexamen en worden met name in de vierde klas aangeboden.

Klas 3

Periode 1 Massamedia I (Communicatie, kranten, pers)
Boek     Maatschappijkunde voor vmbo: Massamedia (eerste helft)
Exameneenheden MK/K/3: Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde
MK/K/7: Massamedia
MK/V/1: Analyse maatschappelijk vraagstuk
MK/V/2: Zelfstandig uitvoeren onderzoek
MK/V/3: Vaardigheden in samenhang
Toetsing en weging     

tussentoets (1x)

eindtoets (2x)

 

Periode 2 Massamedia II (Invloed van de media, nieuws, beeldvorming)
Boek     Maatschappijkunde voor vmbo: Massamedia (tweede helft)
Exameneenheden zie periode 1
Toetsing en weging    

- tussentoets (1x)

- PO (1x)

- eindtoets (2x)

 

Periode 3

Werk I

(soorten werk, werkloosheid, rol overheid, ontwikkelingen arbeidsmarkt)

Boek     Maatschappijkunde voor vmbo: Werk (eerste helft)
Exameneenheden

MK/K/3: Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde

MK/K/5: Mens en werk

MK/V/1: Analyse maatschappelijk vraagstuk
MK/V/2: Zelfstandig uitvoeren onderzoek
MK/V/3: Vaardigheden in samenhang

Toetsing en weging

- tussentoets (1x)

- PO (1x)

- eindtoets (2x)

 

Periode 4

Werk II

(werkloosheid, verzorgingsstaat, sociale voorzieningen, politieke visies)

Boek Maatschappijkunde voor vmbo: Werk (tweede helft)
Exameneenheden zie periode 3
Toetsing en weging

tussentoets (1x)

eindtoets (2x)

 

Periode 5 Politiek en Beleid I (stromingen, partijen, kiesstelsels)
Boek Maatschappijkunde voor vmbo: Politiek
Exameneenheden

MK/K/3: Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde

MK/K/4: Politiek en beleid

MK/V/1: Analyse maatschappelijk vraagstuk
MK/V/2: Zelfstandig uitvoeren onderzoek
MK/V/3: Vaardigheden in samenhang

Toetsing en weging

tussentoets (1x)

eindtoets (2x)

 

Klas 4

Periode 6

Multiculturele Samenleving

(migratie, multiculturele samenleving, discriminatie, politieke visies)

Boek Maatschappijkunde voor vmbo: Multiculturele Samenleving
Exameneenheden

MK/K/3: Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde

MK/K/6: De multiculturele samenleving

MK/V/1: Analyse maatschappelijk vraagstuk
MK/V/2: Zelfstandig uitvoeren onderzoek
MK/V/3: Vaardigheden in samenhang

Toetsing en weging

tussentoets (1x)

eindtoets (2x)

 

Periode 7 Criminaliteit en Rechtsstaat
Boek Maatschappijkunde voor vmbo: Criminaliteit en Rechtsstaat
Exameneenheden

MK/K/3: Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde

MK/K/8: Criminaliteit en rechtsstaat

MK/V/1: Analyse maatschappelijk vraagstuk
MK/V/2: Zelfstandig uitvoeren onderzoek
MK/V/3: Vaardigheden in samenhang

Toetsing en weging

tussentoets (1x)

eindtoets (2x)

 

Periode 8 Politiek & Beleid II
Boek Maatschappijkunde voor vmbo: Politiek
Exameneenheden Zie periode 5
Toetsing en weging

tussentoets (1x)

eindtoets (2x)

 

Periode 9 Examenvoorbereiding

 

Contactpersoon