Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Voorbeeld 2

9-2-2018

Kenmerken:

  • voor vmbo-kb;
  • elke exameneenheid komt aan de orde in een toets en een PO of andere opdracht;
  • in klas 4 worden de examenonderwerpen aan het eind herhaald.

Periode

Omschrijving

Examen-
eenheid

Toetsvorm

Tijdsduur

Herkansen

Weging 

Methodewijzer

klas 3

1

 SE1

Politiek en beleid

MK/K/4

SE

90 min.

ja

1

Politiek Examen-katern MK vmbo kgt

1

SE2

Politiek en beleid

 

MK/K/2

MK/K/4

 

debat/ mondeling

 

 

nee

 

1

Politiek Examen-katern MK vmbo kgt

Handleiding geschreven door vakdocent

2

SE3

Media en Beleid

 

MK/K/7

 

SE90 min. ja 1

Massamedia Examen-katern MK vmbo kgt

2

SE3

Media en Beleid

 

MK/K/2

MK/K/7

 

PO nee 1

Massamedia Examen-katern MK vmbo kgt

Handleiding geschreven door vakdocent

3

SE5

Multiculturele Samenleving

 

MK/K/6

 

SE90 min. ja 1

Multiculturele Samenleving Examenkatern MK vmbo kgt

3

SE6

Multiculturele Samenleving

 

MK/K/2

MK/K/6

 

PO nee 1

Multiculturele Samenleving Examenkatern MK vmbo kgt

Handleiding geschreven door vakdocent

4

SE 7

 

Werk 

MK/K/5 

SE

90 min. 

ja 1

Werk Examenkatern MK vmbo kgt, derde druk

4

SE 8

 

Werk

 

MK/K/2

MK/K/5

 

PO nee 1

Werk Examenkatern MK vmbo kgt, derde druk

Handleiding geschreven door vakdocent

1,2,3,4

SE9

Voortgangs-controlecijfer #

MK/K/2

MK/K/3

  nee 1

Handleiding geschreven door vakdocent

klas  4

5

SE 10

 

Criminaliteit

 

MK/K/8

 

SE

 

90 min. ja 1

Criminaliteit Examen-katern MK vmbo kgt, derde druk

5

SE 11

 

Criminaliteit

 

MK/K/2

MK/K/8

 

PO

 

 nee 1

Criminaliteit Examen-katern MK vmbo kgt, derde druk.

Handleiding geschreven door vakdocent

6

SE 12

PO maatschappelijk probleem

MK/K/2

MK/K/3

PO-schriftelijk

 

 nee 1

5 thema's Examenkatern MK vmbo kgt

Handleiding geschreven door vakdocent

6

SE 13

Bezoek aan een politieke instelling

Inclusief verslag

 

MK/K/2

MK/K/4

 

PO nee 1

Politiek Examenkatern MK vmbo kgt

Handleiding geschreven door vakdocent

7

SE 14

 

SE ter voorbereiding thema's CE

Politiek en Criminaliteit

MK/K/4

MK/K/8

SE90 min.nee 2

Politiek en Criminaliteit Examenkatern MK vmbo kgt, derde druk

 

# Het gemiddelde van 3 deelcijfers: twee verslagen over een film of documentaire en een derde cijfer waarmee het huiswerk en het lesmateriaal wordt beoordeeld.

Contactpersoon